SVENSKA

Emac representerar och utvecklar konsten att hantera historiska vapen från hästryggen. Till detta hör även god ridning och hästhantering. Till historiska vapen räknas till exempel pilbågar, svärd, yxor, spjut och lans. Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Österbotten, södra och mellersta Österbotten och även närliggande kommuner. Även de som bor på andra orter bli medlem i föreningen.

Välkommen med!